X

Ārējais privātuma paziņojums

1. IEVADS UN DARBĪBAS JOMA

Šis ārējais privātuma paziņojums ir pieņemts, lai aprakstītu, kā mēs, t.i., “BILLERUD LATVIA” SIA, reģistrācijas nr.: 50003121261, apstrādājam Jūsu personas datus tālāk noteiktajās situācijās un kā mēs izmantojam sīkdatnes mūsu publiskajā tīmekļa vietnē.

“BILLERUD LATVIA” SIA ir datu pārzinis attiecībā uz Jūsu datu apstrādi, kā norādīts tālāk, 4.1. punktā.

Ārējais privātuma paziņojums ir piemērojams mūsu veiktajai personas datu apstrādei, kas saistās ar Jums kā:
(i) mūsu darījumu klientu un piegādātāju pārstāvi / kontaktpersonu, un
(ii) mūsu publisko tīmekļa vietņu apmeklētāju.

Mēs augstu novērtējam Jūsu interesi par mūsu sabiedrību un Jūsu apmeklējumu mūsu tīmekļa vietnē. Mēs esam apņēmušies ievērot Jūsu privātumu, un mums ir pienākums izpildīt ES Regulas 2016/679 (Vispārējā datu aizsardzības regula) noteikumus. Lūdzam izlasīt šo informāciju par to, kā mēs apstrādājam Jūsu personas datus.

Ja Jums ir jebkādi jautājumi par šo informāciju vai Jūs vēlaties izlietot jebkuras no savām tiesībām, kā tālāk norādīts, lūdzam sazināties ar mums, izmantojot 4.2. punktā norādīto kontaktinformāciju.

2. PERSONAS DATU VĀKŠANA UN APSTRĀDE, TAI SKAITĀ TIESISKAIS PAMATS

2.1. Vispārīgās prasības
Termins “personas dati” nozīmē jebkuru informāciju, kuru tieši vai netieši, vai caur citiem datiem var sasaistīt ar fizisku personu, tādu kā vārds, adrese, tālruņa numurs, e-pasta adrese, personas kods, IP adrese un tīmekļa pārlūkprogrammas žurnālfaili.

Termins “personas datu apstrāde” nozīmē jebkādas darbības, kas tiek veiktas ar personas datiem, tādas kā personas datu vākšana, saglabāšana, pielāgošana, atklāšana vai kompilēšana.

2.2. Personas datu vākšana, apstrāde un dzēšana, tai skaitā tiesiskais pamats

2.3. Mūsu komercdarbības klientu / piegādātāju kontaktpersonas vai citi pārstāvji
Dati un nolūks: mēs apstrādājam personas datus, kurus Jūs vai Jūsu darba devējs (t.i., mūsu darījumu klients vai piegādātājs) ir mums sniedzis, lai pārvaldītu attiecības ar Jums kā kontaktpersonu, paraksttiesīgo personu vai citu uzņēmuma pārstāvi, kas pie mums ir reģistrēts kā darījumu klients vai piegādātājs. Piemēram, tas var attiekties uz vārdu, kontaktinformāciju, personas kodu (ja klients / piegādātājs ir individuāls komersants).

Glabāšana un dzēšana: dati tiks glabāti, līdz mēs saņemsim paziņojumu par jaunu personu, kura būs kontaktpersona un/vai pārstāvis.

Tiesiskais pamats: mēs veicam apstrādi savās leģitīmajās interesēs, lai uzturētu attiecības ar saviem darījumu partneriem (darījumu klientiem / piegādātāju).

2.3.1 Tīmekļa vietnes
Dati un nolūks: “BILLERUD LATVIA” SIA arī automātiski saņem un glabā informāciju no Jūsu tīmekļa pārlūka, piemēram, IP adresi, sīkdatņu informāciju un Jūsu apmeklētās lapas, lai uz mūsu servera saglabātu žurnālfailus.

Mēs izmantojam vākto informāciju, lai uzlabotu mūsu tīmekļa vietnes saturu un mūsu sniegtos pakalpojumus un lai sagatavotu anonīmu lietošanas statistiku.

Mēs izmantojam mūsu vākto informāciju par to, kā Jūs kā lietotājs izmantojat tīmekļa vietni, lai mēs varētu analizēt meklēšanas tendences un spētu nodrošināt Jums personalizētu saturu. Personas datus var arī apstrādāt netieši saistībā ar “BILLERUD LATVIA” SIA IT sistēmu attīstību un administrāciju.

Personas dati, ko mēs pieprasām no Jums un kas ir marķēti kā obligāti norādāmi, ir nepieciešami, lai mēs varētu izpildīt Jūsu lūgumu. Lūdzam ņemt vērā, ka “BILLERUD LATVIA” SIA nav atbildīga par Jūsu privātumu ārējās tīmekļa vietnēs vai to saturu, uz kuru šajā tīmekļa vietnē varētu būt norādītas saites.

Glabāšana un dzēšana: Mēs dzēšam vāktos personas datus, kad apstrādes nolūks ir sasniegts.

Tiesiskais pamats: mēs apstrādāsim Jūsu personas datus, kad tas būs nepieciešams, lai izpildītu Jūsu lūgumu vai citādi, kad tas ir nepieciešams leģitīmo interešu īstenošanai, lai mēs cita starpā uzlabotu tīmekļa vietni. Ja noteiktai datu apstrādei ir nepieciešama Jūsu iepriekšēja piekrišana, mēs lūgsim tādu piekrišanu pirms attiecīgās apstrādes veikšanas.

2.4. Personas datu atklāšana trešajām personām
“BILLERUD LATVIA” SIA nenodos Jūsu personas datus trešajām personām, ja vien tam nav tiesisks pamats. Mēs kopīgojam personas datus ar citām sabiedrībām BillerudKorsnäs koncernā, darījumu partneriem, kuri apstrādā personas datus “BILLERUD LATVIA” SIA vārdā, un kad mums tie jāatklāj saskaņā ar likumu vai valsts iestāžu lēmumiem. Kad personas dati tiek nosūtīti koncerna sabiedrībām un partneriem ārpus ES/EEZ, mūsu pienākums ir nodrošināt, ka tādi personas dati tiek aizsargāti tāpat kā ES/EEZ, piemēram, slēdzot datu nodošanas vienošanās.

2.5. Jūsu tiesības saistībā ar Jūsu personas datiem
Saskaņā ar Vispārīgo datu aizsardzības regulu, Jums ir noteiktas tiesības. Ja Jūs vēlaties izlietot jebkuras no šīm tiesībām, lūdzam sazināties ar mums 6. punktā norādītajā adresē.

Kā norādīts Vispārīgajā datu aizsardzības regulā, Jums ir tiesības:
  • pieprasīt piekļuvi un labot personas datus, kurus mēs apstrādājam saistībā ar Jums,
  • pieprasīt dzēst Jūsu personas datus,
  • pieprasīt, lai mēs ierobežojam Jūsu personas datu apstrādi,
  • iebilst pret Jūsu personas datu apstrādi un attiecībā uz apstrādi, kas tiek veikta saskaņā ar Jūsu piekrišanu, atsaukt savu piekrišanu jebkurā laikā, un
  • saņemt personas datus par Jums, kādus Jūs esat mums sniedzis (datu pārnesamība).
Jums arī jebkurā laikā ir tiesības iesniegt sūdzības attiecīgajā uzraudzības iestādē, t.i., Datu valsts inspekcijā, ja Jūs uzskatāt, ka Jūsu personas dati tiek apstrādāti, pārkāpjot piemērojamos tiesību aktus.

3. MŪSU IZMANTOTĀS SĪKDATNES

Savā tīmekļa vietnē mēs izmantojam sīkdatnes, lai Jūsu apmeklējuma laikā nodrošinātu Jums labāko iespējamo pieredzi.

3.1 Kas ir sīkdatne un kam tā tiek izmantota?
Sīkdatne ir neliels teksta fails, ko Jūsu apmeklētā tīmekļa vietne saglabā Jūsu datorā (vai citā ierīcē, piemēram, planšetdatorā vai mobilajā tālrunī). Ir divu veida sīkdatnes – pastāvīgās sīkdatnes un sesijas sīkdatnes. Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantoti abi sīkdatņu veidi. Pastāvīgās sīkdatnes tiek saglabātas kā fails Jūsu datorā uz noteiktu laiku, līdz tīmekļa vietnes apmeklētājs vai serveris, kas nosūtījis sīkdatnes, tās dzēš.
Sesijas sīkdatnes tiek saglabātas uz laiku, kamēr apmeklētājs pārlūko tīmekļa vietni, un tās pazūd, kad apmeklētājs aizver savu tīmekļa pārlūku.

3.2 Sīkdatnes mūsu tīmekļa vietnēs
Tālāk norādītā tabula ar sīkdatņu veidiem, kas tiek izmantoti mūsu tīmekļa vietnēs, to funkcijām, nolūkiem, kādiem dati tiek vākti, un cik ilgi tiek saglabāti ar sīkdatnēm vāktie dati: billerud.lv

Sīkdatnes nosaukums Sīkdatnes veids Nolūks, datu vākšanas un glabāšanas periods Atklāšana trešajām personām?
Google Analytics Trešo personu sīkdatne (pastāvīgā) Mēra un analizē apmeklētāju tendences, kā arī, lai uzlabotu tīmekļa vietnes īpašības un lietotāja pieredzi tajā. Google

3.3 Piekrišana sīkdatņu izmantošanai
Saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem, katrai personai, kura apmeklē tīmekļa vietni ar sīkdatnēm, ir piekļuve informācijai, ka tīmekļa vietnē ir sīkdatnes un kā tādas sīkdatnes tiek izmantotas. Apmeklētājam ir arī jāpiekrīt šo sīkdatņu izmantošanai.

3.4 Ja Jūs nevēlaties pieņemt sīkdatnes
Ja Jūs nevēlaties pieņemt jebkuras sīkdatnes, Jūs varat iestatīt, lai Jūsu tīmekļa pārlūks bloķē sīkdatnes. Tomēr tā rezultātā Jums nebūs pilnas piekļuves visām tīmekļa vietnes lapām un funkcijām.

Apmeklējiet www.aboutcookies.org, lai uzzinātu papildu informāciju par to, kā rīkoties ar sīkdatnēm un kā tās dzēst.

4. PĀRZINIS UN KONTAKTINFORMĀCIJA

4.1 Pārzinis
“BILLERUD LATVIA” SIA ir datu pārzinis attiecībā uz Jūsu datu apstrādi.

4.2 Kontaktinformācija
Ja Jums ir jebkādi jautājumi par to, kā mēs apstrādājam Jūsu personas datus, vai vēlaties uzzināt augstāk norādīto pārziņu kontaktinformāciju, lūdzam sazināties ar mums pa e-pastu vai pastu.
Ja Jums ir jebkādi jautājumi par šo Ārējo privātuma paziņojumu vai vispārīgi par “BILLERUD LATVIA” SIA veikto persona datu apstrādi, Jūs varat sazināties ar mums, izmantojot tālāk norādīto kontaktinformāciju.

Birojs Rīgā
"Jaunbūmaņi", Dreiliņi, Stopiņu nov., LV-2130
E-pasts: riga@billerud.lv

Birojs Jaunjelgavā
Meža iela 4, Jaunjelgava, Jaunjelgavas nov., LV-5134
Tālrunis: +371 65152800
Fakss: +371 65152801
E-pasts: info@billerud.lv

5. ĀRĒJĀ PRIVĀTUMA PAZIŅOJUMA ATJAUNINĀŠANA

“BILLERUD LATVIA” SIA var jebkurā laikā pārskatīt šo Ārējo privātuma paziņojumu, publicējot jaunāko versiju tīmekļa vietnē.

Šis Ārējais privātuma paziņojums pēdējo reizi tika atjaunināts 2018. gada novembrī.

External Privacy Notice (English)


Piekrītu Nepiekrītu